Jeg har ikke klart å forstå hva de ulike partiene står for, og har uansett ikke så veldig tro på at min stemme gjør noen forskjell uansett

Simon (23 år) om hvorfor han ikke bruker stemmeretten

Konkurransen om velgernes oppmerksomhet er knallhard, ikke minst gjelder det for velgerne som står i fare for ikke å benytte seg av stemmeretten. KS' kampanje er derfor utarbeidet basert på tilgjengelig innsikt og erfaring om hva som skal til for å lykkes med kampanjer i sosiale medier.

Bli kjent med Påsan 

Filmene skal på en humoristisk måte synliggjøre konsekvensene av å ikke bruke stemmeretten. Målet er at dette skal være en øyeåpner for den store gruppen stemmeberettigede som ved forrige valg oppga lav prioritering og interesse som årsak til at de lot være å stemme.

Vil nå unge voksne 

Kampanjen er rettet mot unge voksne i aldersgruppen 20-24 år. Tall fra SSB viser at kun 47 prosent av denne gruppen stemte i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I SSBs velgerundersøkelse fra samme år svarte 5 av 10 lite kunnskap om hva partiene står for, og 5 av 10 at de ikke hadde tid eller anledning. 

Annengangsvelgere er på et sted i livet der mye er i endring. Kanskje har de akkurat flyttet hjemmefra og er i ferd med å starte et nytt liv. Derfor er det ekstra viktig å minne om betydningen av å stemme, og at kommuner og fylkeskommuner gir god og lett tilgjengelig informasjon om valget. 

Budskapet kan deles av flere

KS legger til rette for at fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte også kan bruke Påsan-filmene for å spre det viktige budskapet til flere. 

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan du kan bli en del av kampanjen

Norges over 10.000 folkevalgte, 356 kommuner og 11 fylker er en formidabel kraft og en betydelig bærebjelke i det norske demokratiet.