Om KS

KS kommunesektorens organisasjon er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer.

Lenkeblokk Icon Les mer om KS her

Hver dag jobber over 250 KS ansatte med en visjon om en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. Dette gjør vi både som arbeidsgiverorganisasjon, interesseorganisasjon og utviklingspartner. KS har hovedkontor i Oslo, 7 distriktskontorer og et kontor i Brussel.

Lenkeblokk Icon Klikk her for å se ledige stillinger

KS er landets største arbeidsgiverorganisasjon. Våre roller og ansvarsområder stiller høye krav til oss som arbeidsgiver. Først og fremst må vi til enhver tid sikre at organisasjonen er rustet med de menneskelige ressursene som skal til for å møte et stadig skiftende utfordringsbilde og viktige utviklingstrekk. I våre rekrutteringsprosesser legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn på faglig kompetanse, kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

                       Din motivasjon er viktig for oss, - og vårt arbeid

Man yter bedre i en jobb man er motivert for. Gjennom din karriere hos KS vil vi at du få bruke deg og din kompetanse samtidig som du skal føle at du er kontinuerlig utvikling, både personlig og faglig. Vi ønsker legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen. Som medarbeider i KS vil du bli vist tillitt, få ansvar og medvirkning. Vi vet også at livet består av mer enn jobb. KS er derfor opptatt av å legge til rette for fleksibilitet gjennom tekniske løsninger og fleksibel arbeidstid. Utover dette tilbyr KS sine ansatte: 

  • Lønn etter avtale   
  • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
  • Fleksibel arbeidstid med sommertid 
  • Gode forsikring og pensjonsordninger
  • Reiseforsikring for deg og din familie            
  • 5 uker ferie og betalt fri i romjulen
  • Full lønn under foreldrepermisjon   
  • Firmaleilighet på Norefjell
  • Fri til trening i arbeidstiden 

En arbeidshverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. 

For at KS skal bevare og utvikle sin samfunnsrolle trenger vi enda flere medarbeidere med et brennende samfunnsengasjement og evne til å dele kunnskap og innspill på tvers av fagområder.