Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreker at strategikonferansene er en viktig møteplass for å forankre politisk viktige saker for KS.

- Strategikonferansene er en viktig arena for KS, kommuner og fylkeskommuner. Vi er sterkest når vi snakker med en tydelig felles stemme og kommuniserer det samme budskapet, sier Helgesen.

Hver høst sendes det årlige debatthefte «KS spør» ut til alle kommuner og fylkeskommuner som grunnlag for diskusjoner og forberedelse til strategikonferansen.

- Det er av stor betydning at alle kommunestyrer behandler Debatthefte 2022, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig til å gjennomføre lønnsforhandlinger i vår, og i vårt interessepolitisk arbeid på vegne av hele kommunesektoren, sier områdedirektør for regionene i KS, Geir Runar Johannessen. 

I heftet for 2022 ønsker KS særlig innspill på to områder:

Nye og bærekraftige løsninger for arbeidslivet

Kommuner og fylkeskommuner står foran store utfordringer i årene fremover, med færre barn og flere eldre. Perspektivmeldingen varsler at veksten i offentlige inntekter vil avta, mens behovet for offentlige, i all hovedsak kommunale, velferdstjenester vil endre seg og øke kraftig. 

- Sektoren har derfor mer enn noen gang behov for kompetente og dryktige medarbeidere. Og det er stikkord for det andre hovedtemaet i dette debattheftet, vårens hovedtariffoppgjør, sier Helgesen.

For KS vil det alltid være viktigst at tariffoppgjørene bidrar til å styrke kommunenes og fylkeskommunenes evne til å tenke nytt og skape bærekraftige velferdstjenester, utvikle et godt og effektivt lokalt demokrati og skape gode lokalsamfunn.

En tillitsreform i og overfor kommunesektoren 

Debatthefte reiser noen sentrale spørsmål i lys av de store samfunnsutfordringene vi skal løse. Siden sist har landet fått en ny regjering, som vektlegger en tillitsreform. Hva innebærer det for kommunesektoren? Og hva bør KS rette oppmerksomheten mot i utformingen av en tillitsreform? 

Les mer om Debatthefte 2022

Strategikonferanser 2022

Innlandet: 15. februar

Troms og Finnmark: 16. februar

Agder: 17. februar

Vestfold og Telemark: 18. februar

Rogaland: 23. februar

Møre og Romsdal: 2. mars

Trøndelag: 2. og 3. mars 

Viken: 7. og 8. mars

Nordland: 8. mars

Vestland: 9. mars