Henvendelser om konkrete personalsaker bes være kortfattet og ikke inneholde identifiserbar og/eller taushetsbelagt informasjon. I den videre oppfølging av slike saker vil KS be nærmere om relevant informasjon. Det er begrenset kapasitet for medlemsservice i feriene.

Telefon: 24 13 64 00 (Tirsdager kl. 10-15. Øvrige dager kl. 09-15.)

Epost: medlemsservice@ks.no

Vi gjør også oppmerksom på at kommuner og fylkeskommuner som abonnerer på oppslagsverket KF Infoserie kan finne regelverk og tolkninger der (krever egen pålogging hos Kommuneforlaget).

Har du spørsmål om Fiks-plattformen?

Ta kontakt på e-post: fiks@ks.no