Toppmøte Barn og Unge

KS inviterer ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter til dialog om bærekraftig utvikling og barn og unges demokratiske deltakelse 10. februar 2020.