Tirsdag 11. februar 2020

 

Landstinget

16.30 -
18:00

Hilsninger fra regjeringen

Valg av fullmaktskomité

Konstituering av Landstinget:

  • Godkjenning av fullmakter
  • Godkjenning av forretningsorden
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av dirigenter
  • Valg av 3 delegater til å skrive under protokoll
  • Valg av komitéer
  • Valg av sekretærer

Leders tale

Generell politisk debatt

Vedtekter

Valg av valgkomité

18:00 -
19:00

Komitéarbeid

19:30 -
23:30

Landstingsmiddag

Onsdag 12. februar 2020

09:00 -
10:00

Medlemskontingent

Digitalisering

10:00 -
12:00
Komitéarbeid
12:00 Lunsj
13:00 -
14:30

Komitéenes innstillinger

Debatt og vedtak

14:30

Valg

Leders tale

15:00

Avslutning Langstinget

15:15

Hovedstyrets konstituerende møte