- Kommunene har åpenbart store oppgaver for å løse bærekraftsmålene. Og bærekraftig utvikling må skje lokalt. Da må staten og kommunene samarbeide bedre, både innad i kommunen og mellom stat og kommune. Det var budskapet til statsministeren i talen til KPT.

Flere kommuner ble slått sammen til nye kommuner ved årsskiftet. Statsministeren mener det er en god anledning til å sette bærekraft på dagsorden. Hun trekker frem Asker kommune som et godt eksempel.

- Hvordan kommunen har fått barn og unge til å være med fra bunnen og opp, og være med å definere hvordan Asker kommune som en ny kommune skal klare å ha bærekraftsmålene i høysetet.

Statsministeren minnet om at bærekraft handler om tre ting; økonomisk bærekraft, miljø- og klimamessig bærekraft og den sosiale bærekraften. Og at med de demografiske endringene vi har foran oss må vi tenke nytt.

- Vi må omstille oss for å nå bærekraftsmålene, stat og kommune må jobbe på andre måter, sa Solberg.

Solberg sa kommunene er flinke til å legge planer om hvordan de skal løse FNs bærekraftsmål. Hun mener at det nå er tid for handling, både fra statens og kommunenes side, for at vi i fellesskap skal få ned klimautslippene og redde havet.

Må se enkeltmennesket i møte med systemet

Solberg innrømmet at kommunene ofte trekker siste lodd i lotteriet om samfunnsoppgavene.

- Staten definerer gjerne oppgavene først, og kommunene sitter igjen med de vanskeligste oppgavene, De mest udefinerte behovene, etter at alle andre har definert sine oppgaver.

- Dette gjør at mange av de utfordringene vi har når det gjelder grunnleggende velferdstjenester hvor vi ikke når bærekraftsmålene i dag, handler om hvordan kommuner klarer å se enkeltmennesker i møte med systemene, og hvordan vi bygger samhandlingen mellom oss. Det handler om helseproblemer, det handler om barnefattigdom, det handler om rusomsorg, det handler om tidlig innsats i skolen. Dette er altså helt i kjernen av bærekraftsmålene våre, sa Solberg. 

Hun sa at bærekraftsmålene skal inspirere oss til å se helheten, ikke bare sektorvis og delt.

- Felles journal er et godt eksempel. Felles journalløsning for helsepersonell er en del av det å sørge for at vi når bærekraftsmålene. En felles journalløsning avhenger av at vi får til samhandlingen mellom sektorene, sa Solberg.

Lenkeblokk Icon Statsministerens tale