Norske kommuner og fylkeskommuner har de siste årene vært gjennom en pandemi som har krevd mye, og da pandemien slapp taket var vi klare til å ta fatt på den største krisen av dem alle: klimakrisen. Så kom krigen til Europa, med påfølgende flyktningkrise, forsterket energikrise, gryende matkrise, inflasjon og økt fare for digitale angrep. Pandemiens ettervirkninger skal også håndteres innenfor en overopphetet norsk økonomi med behov for innstramminger.

Alt dette er realiteter, problemstillinger og dilemmaer norske kommuner og fylkeskommuner står midt oppe i. God ledelse blir avgjørende i tiden som kommer.

På Kommunedirektørenes Toppmøte vil du blant annet få høre mer om verdien av ledelse i usikre tider, diskusjoner om morgendagens velferdssamfunn og grønne dilemmaer.

Kommunedirektørenes Toppmøte ledes av Håkon Haugsbø.

I etterkant av toppmøtet avholdes kommunedirektørlandsmøte.

Kommunedirektørenes Toppmøte og Kommunedirektørlandsmøte arrangeres tirsdag 14. mars kl. 11.30 - 17.00.