- Landets ordførere og lokalpolitiske ledere ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det sørger for bærekraftig velferd, forsterker inkludering i arbeids- og samfunnsliv, fremmer en samfunnsutvikling for en grønn framtid og gir innbyggerne mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Det er dette vi må verne om, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen presenterte valgløftet på høytidelig vis sammen med ordfører Marte Eide Kloving, ordfører i Utsira kommune og Abdullah Alsabeehg, varaordfører i Oslo kommune. Valgløfte ble overrakt til stortingspresident Masud Gharahkhani og plenumsleder på Sametinget, Tom Sottinen. 

Lenkeblokk Icon Valgløftet 2023

Være gode rollemodeller

Internett og sosiale medier gir muligheter for deltakelse i demokratiet. Men det gir også mulighet for spredning av usann informasjon og falske nyheter på en helt annen måte enn tidligere. Det kan gi grobunn for hets og trusler mot lokale folkevalgte.

-  Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Derfor vil vi igjen lansere vårt valgløfte for 2023, som vi håper at alle lokalpolitikere vil slutte seg til. Det er viktig at vi er rollemodeller i diskusjoner og debatter, og at vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.

For andre gang 

Det er andre gang KS lanserer et eget valgløfte. Forrige gang var i 2019 i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

- Valgløfte fra 2019 fikk stor oppmerksomhet. Det viste hvilken kraft det er i en samlet kommunesektor. Står vi sammen om et viktig budskap, så vinner demokratiet og den gode debatten fremfor usaklige angrep, hets og trusler, sier Helgesen.

KS forventer at nasjonale politikere er rollemodeller i diskusjoner og debatter, og at vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.