Kl

Program

11.30

Lunsj

12.15

Velkommen til Kommunedirektørenes Toppmøte 2023

Lasse Hansen, administrerende direktør KS

12.30

Det går ikke opp med folk

Fra fremskrivninger til handling
v/Mari Trommald, avdelingsdirektør i KS

 

Hva skjer - ligger noe av løsningen i digitalisering og innovasjon?
v/Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Det går ikke opp med folk – er god ledelse løsningen?
Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør i Røros
Mette Nord, leder av Fagforbundet
Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv i KS
Per Kristian Vareide, Kommunedirektør i Stavanger

13.25

Pause

13.45

Grønne dilemmaer - parallelle sesjoner

Sesjon 1: Det går ikke opp med areal
Målkonflikter i arealbruken


Bærekraftig arealbruk innenfor rammene av lokalt selvstyre
Gro Sandkjær Hanssen, forsker OsloMet

Samtale:
Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland
Gro Sandkjær Hanssen, forsker v/ OsloMet
Harald Larssen, kommunedirektør i Lebesby kommune
Helge Eide, områdedirektør KS

Sesjon 2: Det går ikke opp med energi
Målkonflikter i energiproduksjonen

Målkonflikt i miljø og grønn energiproduksjon – er lokal energiproduksjon løsningen?
Karina Standal, forsker CICERO

Samtale:
Jarand Rystad, daglig leder Rystad Energy
Harald Danielsen, tidligere kommunedirektør i Arendal
Karina Standal, CICERO

14.30

Pause

14.50

Bør kommunene slippes fri?
Eivind Dale, tidligere departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet

Oppspill
Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad
 

Samtale: Er det realistisk å være generalist?
Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad
Eivind Dale, tidligere departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet
Tom Cato Karlsen, leder av Generalistkommuneutvalget
Elisabeth Enger, kommunedirektør i Drammen
Berit Hannasvik, kommunedirektør i Averøy

15.30

Pause

15.50

Samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte når temperaturen stiger

"Samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte når temperaturen stiger"
Lasse Hansen, administrerende direktør i KS

Samtale
Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand
Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet
Egil Johansen, kommunedirektør i Tønsberg
Einar Busterud, ordfører i Hamar
Tor Peder Lohne, ordfører i Drangedal

16.45

Kommunedirektørlandsmøte

v/Bjørn Fauchald, leder av kommunedirektørutvalget i KS

Egen saksliste

17.15

Mingling m/servering av fingermat og drikke

19.00

Aperitif og middag