Når temperaturen stiger

Programleder: Håkon Haugsbø

Tidspunkt

Program

09.00

KPT starter i Mykolajiv, Ukraina
Ordføreren er guide, og viser oss rundt i byen. Stikkord er krig, energi, klima, natur.

Når temperaturen stiger
Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Håkon Haugsbø.

Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand
Oleksandr Tretyak, ordfører i Rivne kommune i Ukraina
Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

09.50

Pause

10.10

Framtidas helse- og omsorgstilbud – vilje og evne til å skape ny politikk?

Nasjonale politikere overbyr hverandre med løfter om økte ressurser til tjenestene, nye satsingsområder, økte standarder, flere rettigheter, nullfeilskultur og bedre kvalitet. Det må skapes ny politikk som begrenser personellveksten, tiltakene må være omfattende nok og de må komme i tide. Vi må ha en felles erkjennelse om helse- og omsorgstjenestenes realistiske og mulige omfang og kvalitet.

 

Tid for handling
Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen

 

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
v/Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS

 

Vi har kunnskapen – hva med politikken?
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

 

Kan vi skape politisk enighet om hva som er helse- og omsorgstjenestenes realistiske omfang og kvalitet?
Deltakere:
Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol (Ap)
Stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H)
Erik Sletten (Sp), ordfører i Trysil kommune 
Trudy Engen (SV), ordfører i Nordkapp kommune 

 

Kommentar
Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK

 11.30

Lunsj

12.30

Kommunesektorens bidrag til å løse energiknapphet på en klima- og naturvennlig måte

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030. Samtidig anslår energikommisjonen at det må bygges ut 40 TWh ny, fornybar kraftproduksjon innen 2030. Minst 20 TWH energieffektivisering. Hvordan kan kommunesektoren bidra til å legge til rette for fornybar energi og bidra til å løse klima- og naturkrisen?

 

Hva er vårt fremtidige energibehov? Hva er de grunnleggende dilemmaene i norsk energiproduksjon?
Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen

 

Samtale:
Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen
Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

 

Kommunesektoren har en nøkkelrolle i å løse klima- og naturutfordringen, men også i etableringen av ny fornybar energi
Innledning v/Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

 

Klima- og naturkrise, energiknapphet – dilemmaene er mange
Debatt:
Espen Barth Eide (Ap) – klima- og miljøminister
Petter Sortland (Ap), ordfører i Høyanger
Aud Hove (Sp), styreleder i Kraftfylka
Ola Svenneby, leder Unge Høyre
Kristoffer Robin Haug (MDG), stortingsrepresentant

 

Årets vertskapskommuner for næringslivet

Prisene deles ut av styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid

 13.50

Pause

14.10

Demokrati under press
Internett og sosiale medier gir muligheter for deltakelse i demokratiet. Men det gir også mulighet for spredning av usann informasjon og falske nyheter på en helt annen måte enn tidligere. 

Hva skjedde i Kristiansand før valget i 2019?
Samtale mellom ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) og sjefredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad 

Ordførerkandidatene for Ap og H; Kenneth Mørk og Mathias Bernander

 

Valgløftet 2023

v/Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS 

Samtale mellom
Stortingspresident Masud Gharahkhani
Sametingets plenumsleder Tom Sottinen
Marte Eide Klovning (Ap), ordfører i Utsira kommune
Abdullah Alsabeehg  (Ap), varaordfører i Oslo

 15.00

Avslutning Kommunalpolitisk Toppmøte 2023