"Når temperaturen stiger" er tittelen på årets KS-toppmøter på hotellet The Hub i Oslo tirsdag og onsdag. Tirsdag deltok nær 200 kommunedirektører på det første fysiske toppmøtet etter pandemien. Onsdag kommer de politiske toppene også.

Temperaturen stiger på kloden, i velferdssamfunnet og i demokratiet. Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, trakk opp de lange linjene da han åpnet toppmøtet.

Når virkeligheten endrer seg og store omstillinger er nødvendig, stiller det nye krav til både administrasjon og folkevalgte.

– «Hvis demokratiet skal fungere, må vi ha et minimum av felles virkelighetsforståelse», har noen sagt. Jeg tror, for oss byråkrater og eksperter i politisk styrte organisasjoner, er det å arbeide for en felles virkelighetsforståelse for flest mulig, vår aller viktigste strategi, sa Hansen.

Det går ikke opp med folk

I panelsamtalen om utfordringene i velferdssamfunn kom både enighet og motsetninger for dagen.  

Da et nytt sykehjem åpnet i Oslo nylig, ble det en nyhet i VG at alle stillinger var hele og faste. Fagforbundets leder Mette Nord utfordret kommunedirektørene i salen til å ansette flere i hele stillinger.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger og KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø var helt enige i at heltid er nødvendig for å løse personellutfordringene i hele- og omsorg, men at også de ansattes organisasjoner skaper hindre for det. Fordelingen av ubekvem arbeidstid særlig i helger, er nøtten.

Organisering, arbeidsfordeling og digitalisering er stikkord for å få det til å gå opp med folk, særlig i helse og omsorg. I Røros har de gjort alt dette, fortalte kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Eldreomsorgen i Røros er blitt hjemmebasert med mye bruk av trygghetsalarmer. Meldingene herfra går til brann- og redningstjenesten, som uansett må være døgnbemannet fordi den gamle trebebyggelsen på Røros står på UNESCOs verdensarvliste. De rykker også ut til 40 prosent av alarmene, hvor det ikke kreves helsepersonell. 


Håkon Haugsbø, Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør i Røros, Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv i KS, Per Kristian Vareide, Kommunedirektør i Stavanger og Mette Nord, leder av Fagforbundet

Er det realistisk å være generalist?

De grønne dilemmaene ble diskutert i to sesjoner, om målkonflikter i arealbruken og i energiproduksjonen.

Her deltok både kommunedirektører, forskere og KS-direktører.  

Generalistkommuneutvalget kommer med sin rapport om et par uker. Kommisjonens leder Tom Cato Karlsen, statsforvalter i Nordland, ville ikke røpe noen konklusjoner, men gikk langt i å antyde at det står noe om differensiering av oppgaver.  

– Det kan tenkes at noen kommuner ha alle oppgaver, mens noen kommuner mister oppgaver – til større nabokommuner, fylkeskommunen eller staten, sa Karlsen.

Han fortalte om kommisjonens tur til Finland, der ansvaret for helse og omsorg og for brann og redning er flyttet fra kommunene til et regionalt nivå.

Kommunedirektørene i panelet mente det var feil medisin å frata kommuner oppgaver. Kommunene må selv finne ut hvordan de vil samarbeide for å løse oppgavene.

– Generalistkommunen døde på Nordmøre for over 20 år siden. Vi har selv valgt å samarbeide om IT, barnevern og andre oppgaver, sa Berit Hannasvik, kommunedirektør Averøy.