Det er slutt på den tiden det er fritt fram for alt, alltid.

Statsminister Jonas Gahr Støre

På Kommunalpolitisk Toppmøte 2023 la KS’ styreleder til; og så vil jeg si - hvis jeg var statsråd og NHO, KS og Naturvernforbundet var enige om noe, ville jeg ha gjennomført det umiddelbart!

 KS, NHO og Naturvernforbundet er sammen om et felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi. Se det felles forslaget her:

Lenkeblokk Icon Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030. Samtidig anslår energikommisjonen at det må bygges ut 40 TWh ny, fornybar kraftproduksjon innen 2030. Minst 20 TWH energieffektivisering. KS har inngått en avtale om å redusere naturtapet, en oppfølging av Montrealavtalen. Kommunesektoren gis en sentral rolle i gjennomføringen av det nye regelverket for biologisk mangfold som ble vedtatt på toppmøtet COP 15 i Montreal i Canada i desember.

- Å ha kommunene med på laget i omstilling til grønn energi er avgjørende, understreket miljø- og klimaminister Espen Barth Eide.

Spagat i Høyanger

Frontene i Høyanger er steile. Motstanderne mot et planlagt vindkraftverk er høylytte.

- Vi skal bygge vindmøller slik at Hydro kan avkarbonisere sin produksjon og lage nye arbeidsplasser og ny optimisme i min kommune. Men det smerter, jeg er kommet i en stor spagat, sa Petter Sortland, Ap-ordfører i Høyanger. Årsaken til smerten og spagaten er naturtapet vindmølleparken medfører.

Han viser til at konfliktene er ganske friske.

- Motstanderne pålegger oss omkamper på likt og ulikt. Vi har fulgt demokratiets spilleregler, og blitt stemt ned på noe. Motstanderne tillegger oss skyld vi ikke skal ha.

Konferansier Håkon Haugsbø i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre

Krever areal

- Det grønne skiftet krever mer areal. Men vi er nødt til å tenke på hvordan vi prioriterer, sa miljø- og klimaminister Espen Barth Eide. Ministeren var nesten like optimistisk som statsminister Jonas Gahr Støre var til å begynne under Kommunalpolitisk Toppmøte 2023 da han sa: «Er det noe land som har sol, vind og plass til fornybar energi, er det Norge. Norge går inn i et energikapittel, vi er en fornybar-nasjon. Men til ordførerne vil jeg si: Det er slutt på den tiden det er fritt fram for alt, alltid.»

Store valg

- Det er store valg politikerne må ta nå, ikke om ti år, sa NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid. Han understreket at det må være igjen verdier lokalt. Tar du kostnaden lokalt, må du få igjen for det.

Dilemma

Fysisk utbygging krever areal, og arealbruk har konsekvenser for klima og natur. Sammenhengene er komplekse, ikke minst i samspillet mellom klima og natur. Ulike mål kan være motsetningsfylte, for eksempel knyttet til bosetting, verdiskaping, utbygging av ny fornybar energi, natur og klima.

Selv om ikke den enkelte beslutning om å bygge nye hytteområder, kraftanlegg og veier alene har stor innvirkning på de totale naturverdiene, er det fare for at den totale belastningen blir stor når en ser på arealbruken samlet.

Naturregnskap

- Vi trenger ikke mer energi folkens. Vi trenger mer ren energi. Og har ikke kommunen din begynt med et naturregnskap ennå? Vel, det kommer til et sted nær deg snart, avslutte Espen Barth Eide i sitt innlegg