Spørsmålet om viljen til å skape ny politikk ble grundig diskutert under Kommunalpolitisk Toppmøte da leder av helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim gikk på scenen. Bovim er tydelig: - Helsepersonell er knapphetsfaktoren i tjenesten, og omfattende tiltak må iverksettes for å sikre at vi benytter kompetanse best mulig.


Det blir flere eldre, der mange vil leve lengre med mer komplekse helseutfordringer, samtidig som andelen yrkesaktive blir færre, sa Gunnar Bovim. Foto: KS

Realistisk omfang og kvalitet

- Vi har fått en virkelighetsbeskrivelse som vi er nødt til å ta på alvor. Vi må gjøre det sammen. Vi må oppnå et sterkere vi. Kommune, sykehus, ledere og medarbeidere, fagfolk og tillitsvalgte og ikke minst folkevalgte på tvers av politisk partier. Jeg opplever at vi er klare for å gjøre dette sammen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sammen med stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H) ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp) og ordfører i Nordkapp kommune, Trudy Engen (SV), deltok Kjerkol i politisk debatt om hvordan vi kan begrense personellveksten.

Problemet i dag er at nasjonale politikere overbyr hverandre med løfter om økte ressurser til tjenestene, nye satsingsområder, økte standarder, flere rettigheter og bedre kvalitet.

- Jeg tror vi kan være enige om veldig mye og vi politikere må slutte å overby hverandre hele tiden. Det er måten vi løser oppgavene på det må handle om, men det må ikke bli slik at vi må ta ned ansvaret kommunene har og lempe det over på pårørende, sa Sandra Bruflot, stortingsrepresentant fra Høyre.

Ordføreren i Nordkapp kommenterte også regjeringens tiltak for å styrke fastlegefinansieringen, og roste Kjerkol for å styrke basistilskuddet.

- Vi vil miste to fastleger om kort tid. Regjeringens styrking av fastlegefinansiering vil hjelpe oss og er etterlengtet, sa Trudy Engen i Nordkapp kommune.

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Kommunesektoren har lenge vært klar over at vi i årene fremover må øke kapasiteten tjenestene, samtidig som arbeidsstokken ikke kan øke tilsvarende. Derfor har det blitt iverksatt mange tiltak som på den ene siden skal bidra til å redusere behovet for personell, og på den andre siden øke tilgangen på kompetanse. Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste viser hvordan vi kan påvirke balansen slik at vi får nok personell til å yte gode tjenester til alle, uavhengig av alder og hvor du bor.

Lenkeblokk Icon Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

- Kommunene er selvfølgelig opptatt av vekst i inntektene for å løse oppgavene, men viktigst av alt er at staten reduserer statlige krav som binder opp personell og hindrer effektiv oppgaveløsning, sier direktør for helse, velferd og demokrati i KS, Helge Eide.