Energibildet er i endring, vi skal gjennom et grønt skifte, samtidig som krigen i Europa påvirker tilgangen til energi. Hvordan kan norsk energiproduksjon møte dette, og hva er de grunnleggende dilemmaene i norsk energiproduksjon?  Er det politisk vilje og evne til å skape ny politikk? Og hvordan kan kommunesektoren bidra til å legge til rette for fornybar energi og bidra til å løse klima- og naturkrisen? spør vi på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars.

Produsere og bevare

Vi må utnytte energien mer effektivt og vi må legge om energibruken til fornybare energibærere. Dette vil kreve store investeringer i produksjon av fornybar energi og nett og ikke minst omlegging av måten vi bruker energi på. Samtidig må vi bevare naturen, også for å redusere klimagassutslippene ved arealbruksendringer.

På den ene siden skal det produseres, på den annen side skal det bevares. Kommunesektoren er helt sentral i disse dilemmaene og sektorens bidrag kan bli helt avgjørende for å kunne finne de gode og langsiktige løsningene.

Møt Lars Sørgard, Energikommisjonens leder

Er det mulig å ha mange tanker i hodet samtidig? Kan vi løse flere kriser på en gang, eller er vi nødt til å ofre noe? 

Alt dette blir tema på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. 

Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard, vil reflektere rundt disse dilemmaene sammen med leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen og leder av NHO, Ole Erik Almlid. 

I tillegg møter du en rekke sentrale politikere både på nasjonalt og lokalt nivå.

Les også artikkelen: Kommunene vil ha mer kontroll i energispørsmål