Eivind Dale har til sammen arbeidet 27 år i departementet, og var fra 2005 til høsten 2022 departementsråd. Den erfarne byråkraten har dermed fulgt utviklingen i kommunal sektor tett over flere tiår. Like før han gikk av som departementsråd sa han i et intervju med Kommunal Rapport at en debatt om større frihet for kommunene vil tvinge seg fram som et resultat av at kommunene vil få trangere økonomiske vilkår framover.  

Samtidig pågår debatten om generalistkommunesystemet, og Generalistkommuneutvalget skal levere sin rapport 31. mars 2023. I deres mandat står det blant annet at utvalget skal «vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem».  

  • Med tøffere økonomiske tider i møte for kommunene – hvordan ser framtiden for generalistkommunesystemet? Er det realistisk å være generalist? 
  • Hvordan legge til rette for mest mulig effektiv ressursbruk lokalt? Er løsningen å slippe kommunene fri? 

På Kommunedirektørenes Toppmøte (KDT) 14. mars kommer Eivind Dale for å snakke om kommunene bør slippes fri. Til KDT kommer også leder for Generalistkommuneutvalget og statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen for å diskutere om det er realistisk å være generalist, sammen med flere kommunedirektører fra både store og små kommuner.