KPT 2023

Foto: Dag Tynes

Les mer om programpostene her.

Lenkeblokk Icon Til programmet

Opptak fra del 2 av Kommunalpolitisk Toppmøte

 • Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen
 • Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste 
 • Kan vi skape politisk enighet om hva som er helse- og omsorgstjenestenes realistiske omfang og kvalitet?
 • Kommentar: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK

(Opptaket er automatisk tekstet. Feil kan forekomme)

Opptak fra del 3 av Kommunalpolitisk Toppmøte

 • Hva er vårt fremtidige energibehov? Hva er de grunnleggende dilemmaene i norsk energiproduksjon?
 • Kommunesektoren har en nøkkelrolle i å løse klima- og naturutfordringen, men også i etableringen av ny fornybar energi
 • Klima- og naturkrise, energiknapphet – dilemmaene er mange
 • Årets vertskapskommuner for næringslivet

(Opptaket er automatisk tekstet. Feil kan forekomme)

Opptak fra del 4 av Kommunalpolitisk Toppmøte

 • Demokrati under press
 • Hva skjedde i Kristiansand før valget i 2019?
 • Valgløftet 2023

(Opptaket er automatisk tekstet. Feil kan forekomme)

Bilder fra KS' Toppmøter

Lenkeblokk Icon Se bilder fra KS' Toppmøter her

Artikler fra KS' Toppmøter

Lenkeblokk Icon Se alle artikler på KS' Toppmøters nettside