Kommunedirektørenes Toppmøte arrangeres mandag 31. januar som en digital konferanse.

KS’ områdedirektører Kristin Weidemann Wieland, Tor Arne Gangsø og Helge Eide vil orientere om sentrale saker som KS jobber med.

Rana-modellen i praksis

Kommunesektoren har vist og viser stor evne til omstilling for å tilpasse nivået på tjenestene opp mot behovene hos innbyggerne innenfor de økonomiske rammene. Det krever at det finnes gode, åpne systemer for politiske prioriteringer. På Kommunedirektørenes Toppmøte vil vi få høre om hvordan dette har blitt løst i Rana kommune. Robert Pettersen, rådmann i Rana, vil fortelle om verktøyet som har blitt brukt i dialogen med politikerne om bærekraftig økonomi i kommunen.

En aktiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk

En nyskapende arbeidsgiverpolitikk må til for å sikre en bærekraftig kommunesektor nå og i framtida. Gjennom god ledelse, evne til omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid må vi løse oppgaver på nye måter. Bjørn Gudbjørgsrud, Kommunedirektør i Sandefjord, vil fortelle om prosessen som Sandefjord har gjennomført for å utvikle en aktiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk.

Kommunedirektørenes Toppmøte arrangeres som en digital konferanse mandag 31. januar. Konferansier er Gustav Weiberg-Aurdal.