Den neste styrkeprøven

Programleder: Gustav Weiberg-Aurdal

Kl

Program

13.00

Velkommen til Kommunedirektørenes Toppmøte 2022

Lasse Hansen, administrerende direktør KS

13.05

Hva arbeider KS med akkurat nå?


Innlegg av Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS Forsking, innovasjon og digitalisering

Innlegg av Helge Eide, områdedirektør i KS Samfunn, velferd og demokrati

13.25

Demografiutfordringene: Hvordan skape prosess for tillit, forventningsavklaring og beslutning?  

Ranamodellen er basert på KØB-modellen (Kommuneøkonomisk bærekraft). Det er et verktøy for å kommuniseres bærekraftig økonomi med politikerne og kan brukes av alle kommuner. Hvordan er økonomisk bærekraft i egen kommune med hensyn til demografi, siden demografi og kommuneøkonomi henger tett sammen. Modellen har ved praktisk bruk i Rana vist seg å virke.

Rannveig Mogren, kommunedirektør Gausdal, kommenterer. 

14.00

Pause

14.05

En aktiv, nyskapende arbeidsgiverpolitikk og tariff 2022


En nyskapende arbeidsgiverpolitikk må til for å sikre en bærekraftig kommunesektor nå og i framtida. Gjennom god ledelse, evne til omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid må vi løse oppgaver på nye måter. Vi må våge mer.

Innlegg av områdedirektør i KS Arbeidsliv, Tor Arne Gangsø

Utvikling av en aktiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk, rekruttering inkludert. Prosess og resultat ved Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør Sandefjord kommune.

Vibeke Vikse Johnsen, rådmann Karmøy, kommenterer.

14.45

Pause

14.50

Ti tanker – om de ti neste...

Hva må vi gjøre for å greie den neste styrkeprøven?

Hvordan klimaendringer, skiftende demografi, bedre helse, lengre levealder og en stadig utvikling av helseteknologi vil påvirke oss og arbeidslivet framover. Hva betyr dette for kommunesektoren? Et foredrag til inspirasjon og kanskje et spark på skinnleggen, men også noen gode, velmente råd til landets kommunedirektører.

Astrofysiker Eirik Newth – velferd, teknologi og framtid, også medlem av Klimautvalget 2050

15.30

Avslutning Kommunedirektørenes toppmøte 2022

Leder av det sentrale kommunedirektørutvalget, Bjørn Fauchald, Vestre Toten