Vi må få en felles forståelse av hvilke utfordringer som står foran oss og hva som skal til for at vi på best mulig måte skal kunne løse dem - sammen
Gunn Marit Helgesen

Kommunesektoren og hele landet står midt i en pandemi. Så fort vi har lagt en styrkeprøve bak oss, dukker en ny opp. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, stiller spørsmålet som skal diskuteres på årets viktigste toppmøte for kommunesektoren: Klarer sektoren det som kommer og hvordan skal sektoren gjøre det? Helgesen sier at styrkeprøvene står i kø for kommuner og fylkeskommuner, men at kommunene har klart det før og skal klare det igjen!  

Vil kreve godt samspill

- Vi står overfor store omstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv. Klimakrisen er vår tids største utfordring, alderssammensetningen endrer seg dramatisk, pandemien er ikke over, og handlingsrommet i norsk økonomi blir begrenset. Alle disse utfordringene må løses nå, vi går inn i handlingens tiår. Det krever et godt samspill mellom statlige myndigheter og kommunesektoren, og ikke minst tillit mellom alle deler av laget, sier Helgesen.

Styrelederen i KS lurer som alle andre på hva som egentlig skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Dette skal vi snakke om og diskutere på Kommunalpolitisk Toppmøte (KPT) tirsdag 1. februar 2022. En lang rekke nasjonale og lokale politikere og kommunedirektører/rådmenn vil bli å høre fra scenen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen.

KPT – et viktig sted å være

Helgesen oppfordrer absolutt alle kommunedirektører/rådmenn og ordførere til å melde seg på årets toppmøte i kommunal sektor. Hun håper at årets tema gjør at mange forstår at det er viktig å delta.
– Vi legger til rette for at dette også i 2021 skal bli en viktig møteplass for toppledere i kommuner og fylkeskommuner. For at vi skal kunne diskutere de store temaene som vil være viktige for oss som sektor, er det en forutsetning og helt nødvendig at alle kommuner er representert på arrangementet, sier Helgesen.
– Vi trenger at dere lytter til det som blir sagt og diskutert med andre i samme situasjon, av statsråder, representanter fra næringslivet og forskere. Vi må få en felles forståelse av hvilke utfordringer som står foran oss og hva som skal til for at vi på best mulig måte skal kunne løse dem – i fellesskap.  Vi jobber best når vi sitter på lik kunnskap, får løftet utfordringene og finner løsningene sammen.   

Mindre statlig detaljstyring

Gunn Marit Helgesen er klar på at tillit er avgjørende for at vi som nasjon sammen skal kunne finne de løsningene morgendagens samfunn har behov for, og dette er et av fire hovedtemaer på årets KPT som er blitt heldigitalt.
- Tillit, handlingsrom og skjønn må ikke derfor bare bli i festtalene, det må realiseres gjennom faktiske endringer. Å bruke mindre tid på kontroll og rapportering og å få mer tid og større handlingsrom til å bruke lokalt skjønn - for å finne nye løsninger og gjennom effektiv ressursbruk gi innbyggerne gode tjenester, er regjeringens løsning. KS er enige i dette. Den beste måten å få dette til på, er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring av kommunesektoren.

Helse- og omsorgssektoren bekymrer

Et annet viktig tema på årets KPT er demografiutfordringen som kommunesektoren vil kjenne på de neste tiårene. Styreleder Helgesen er bekymret for bærekraften i velferdssamfunnet og hvordan vi skal løse morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.  

-Norge eldes i et økende tempo. Ifølge befolkningsframskrivingene til SSB vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge i 2030. Bærekraften i velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. Hvordan løser vi dette? Må det sterk statlig sektorstyring til, eller, spør Helgesen?