- Vi ønsker en ordentlig og redelig valgkamp i år, en debatt uten hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. Derfor lanserer vi «Valgløftet 2019» som landets ordførere står bak, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen ønsker at alle landets ordførerne med dette valgløftet forplikter seg til å være rollemodeller i diskusjoner og debatter, og ikke minst jobbe aktivt med å vise hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for. 

- Vi utfordrer og håper våre folkevalgte kollegaer på Stortinget vil være med på å gjøre 2019 til et valgår med gjensidig respekt og grunnlag for tillit, sier Helgesen.

Overrekkes 9. april

Det felles budskapet fra ordførerne blir lansert på Kommunalpolitisk toppmøte 9. april 2019 på ettermiddagen. «Valgløftet 2019» skal overrekkes stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i forkant av en felles middag for landets ordførere i Oslo rådhus.

Lenkeblokk Icon Her finner du Valgløftet 2019

Lokaldemokratiet sikrer folk gode liv

- 2019 er et spesielt valgår. Det er 100 år siden vi i Norge fikk stemmerett for alle. Loven som nektet fattige å avgi stemme ble opphevet. Dette er et viktig jubileum som det er god grunn til å feire. Samtidig er det dessverre grunn til bekymring, sier Helgesen.

- I 1919 ga vi hverandre tillit til å utvikle demokratiet og et samfunn der alle, som et grunnprinsipp, er like mye verdt. Et samfunn der innbyggerne aktivt kan delta i politiske beslutningsprosesser, og alle mennesker har lik rett til å delta. Hver stemme kan bli hørt!

- For oss som representerer lokaldemokratiet, er derfor 2019 et spesielt valgår. Vi ser hva demokratiet betyr for innbyggerne i Norge – hver eneste dag. Vi vet at lokaldemokratiet motvirker utenforskap og forsterker inkludering. Vi vet at demokratiet sikrer folk gode liv, sier Helgesen.

Bekymret for demokratiets kår

- Samtidig ser vi med økende bekymring på demokratiets kår i Norge. Vi ser tendenser til økende mistillit til hverandre og til demokratiet. Vi registrerer en økende grad av trakassering og hets av enkeltmennesker, deriblant våre folkevalgte. Det er en utvikling som bekymrer oss. Vi vil ikke at våre barn skal vokse opp i et samfunn der noen stemmer verken kan eller vil bli hørt, av frykt for konsekvensene. Demokratiet og politikken skal være for alle. Alle som har noe å si, skal kunne bli hørt. Vi vil at dagens barn og unge skal inspireres til å selv ville påvirke og bidra. Vi mener høy valgdeltakelse er viktig for å videreutvikle lokaldemokratiet gjennom nye 100 år til beste for innbyggerne. Derfor lanserer vi dette valgløftet, sier Gunn Marit Helgesen.