Forskningsfrokostene vil belyse ulike temaer. Alle seminarene har foredragsholdere og innledere med høy faglig kompetanse på sine områder. 

Forskningsfrokost tirsdag

Investering i helseteknologi – er det virkelig nyttig?

Kommuner blir bedt om å investere i helseteknologi, men ser lite til gevinstene. I KS arbeidsgivermonitor for 2023 sier 80% at gevinstrealisering er deres fremste arbeidsgiverutfordring. Hvordan henger kostnader og gevinster sammen? hvem er det som stikker av med overskuddet? og gir helseteknologi forventede gevinster?


Frokostservering fra kl. 07:45

Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

Forskningsfrokost onsdag

KI - Barrierer og potensialet i kommunal sektor

En kartlegging Sopra Steria har gjort på vegne av KS viser at det er mange muligheter men også barrierer ved brukeav kunstig intelligens i kommunesektoren. Lær mer om rapportens funn og anbefalinger og hør om over hundre eksemplene som er kartlagt.


Frokostservering fra kl. 07:45


Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

Forskningsfrokost torsdag

Hva er den totale verdiskapingen per lærling i kommunen?

På vegne av KS har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet den totale verdiskapingen en lærling utgjør for kommunen.
Lærlingeordningen er avgjørende for å utdanne de fagarbeiderne vi trenger nå og i framtiden.

Mange steder er det mangel på læreplasser. Det er store forskjeller på hvor mange lærlinger som tas inn i ulike fylker og det er forskjeller mellom kommuner i samme fylke. Med stramme kommunebudsjett, kan inntak av lærlinger betraktes mer som en kostnad og derfor bli nedprioritert.


Frokostservering fra kl. 07:45

 

Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

Forskningsfrokost fredag

Lovpålagte og nødvendige anskaffelsesaktiviteter - Suksesskriterier

Hvorfor lykkes noen med anskaffelsene og hvilke barrierer hindrer etableringen av nødvendig kompetanse og ressurser i de kommuner som ikke lykkes? Mange kommuner mangler innkjøpsfaglig kompetanse og går dermed glipp av store gevinster i anskaffelsene. Nå kommer en NOU som foreslår at alle kommuner har slik kompetanse. Men finnes denne kompetansen tilgjengelig og er det nyttig?


Frokostservering fra kl. 07:45

Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal