Kommunene må få tilstrekkelig ressurser til å ivareta spesialiseringsløpet for allmennleger og legge til rette for et faglig godt miljø

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Stadig flere kommuner har problemer med å rekruttere fastleger, samtidig har Norge mange legeårsverk, sammenlignet med OECD-landene. Problemet er at det store flertallet av leger begynner å jobbe på sykehus. Dermed mangler kommunene reell tilgang på leger.

Lenkeblokk Icon Ønsker du å se opptak av debatten?

Helseminister Kjerkol møtte blant andre leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev til debatt. Legeforeningen opplever at stadig flere medlemmer forlater fastlegeyrket.

-Vi må gjenskape tilliten til yrket. Det må være mulig å kombinere jobb og familieliv. Legene har vært tålmodige lenge, sa Klev.

Negative holdninger

Vivian Kind er nyutdannet lege og er nettopp ansatt som fastlegevikar i Fredrikstad kommune. Hun synes det er for mange negative holdninger rundt det å være fastlege.

-Det snakkes for mye om alle utfordringene, og om hvor lite attraktivt det er. I tillegg er det uheldig at vi i dag må ha sykehuserfaring før du kan bli legespesialist. Det rekrutterer ikke til å jobbe i kommunen og bli fastlege der. Utdanningsløpet i allmennmedisin må gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus, sa Kind.

-Kommunene må få tilstrekkelig ressurser til å ivareta spesialiseringsløpet for allmennleger og legge til rette for et faglig godt miljø. Lege i spesialisering er fremdeles en flaskehals, og det må gjøres noe med denne ordningen. Det må vurderes om kompetansekravene er hensiktsmessige eller om de er til hinder for å ansette leger som er gode nok til å gjøre jobben, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Kristiansand har innført tiltak

Kristiansand kommune har vedtatt forsterkede tiltak for å rekruttere fastleger. De har ansatt egne legevaktsleger og økt basistilskuddet til fastlegene med mer enn femti prosent.

-Det har gitt rask effekt, fortalte ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland.

Næringsdrift og fastlønn

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Trøen Wilhelmsen fra Høyre er opptatt av å styrke basistilskuddet og sørg for at næringsmodellen fortsatt er en alternativ modell i fastlegeordningen.

- Vi mener næringsdrift bør være hovedregelen. Vi tror ikke det blir bærekraftig dersom næringsmodellen forsvinner helt, sa Trøen.

Les også artikkelen: Kommunene har store merkostnader med fastlegeordningen