Kommunene kan ikke fortsette å ta imot oppgaver fra andre instanser uten at det faktisk overføres ressurser som tilsvarer oppgavene.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

For en del kommuner er utfordringene her allerede. Mange kommuner styrer mot store overforbruk som følge av at kommunale helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Kan velferd skapes av flere aktører i lokalsamfunnet og avlaste behovet for kommunale tjenester? Det var ett av spørsmålene som ble diskutert i Arendal.

Lenkeblokk Icon Ønsker du å se opptak av debatten?

Høye forventinger

Nina Tangnæs Grønvold er kommunedirektør i Fredrikstad. Hun mener det er høye, og kanskje urealistiske forventninger fra innbygger til hva de kommunal helse- og velferdstjenestene kan løse.

-Vi befinner oss i en fase der det stadig forventes flere, og enda bedre tjenester. Derfor må det så smått settes grenser for offentlig velferd, men hvem tør å si at ikke alle kan få alt likevel? sa Tangnæs Grønvold i panelet.

Politiske prioriteringer

Om ikke lenge har vi hverken penger eller ressurser til å levere kommunale tjenester som i dag. Andelen eldre øker betraktelig. Om 15 år vil det være 80 prosent flere mennesker over 80 år her i landet. Cecilie Myrseth er stortingspolitiker for Ap og mener lokalpolitikerne i dag er gode på å prioritere.

-Alt vi ønsker å gjøre koster penger. Som politikere er en nødt til å prioritere, det gjør vi hver eneste dag. Målet er likevel at det skal gis gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor en bor, sa Myrseth.

-Prioritering betyr å si nei til gode tiltak. Vi må fortelle befolkningen at det vil bli vanskelig å opprettholde det vi har i dag. Vi må begynne å innstille oss på at standarden på velferdstjenestene vil begynne å synke, sa Ivar Sønbø Kristiansen.

Fremskrittspartiet vil ikke være med på at vi skal begynne å stille forventninger til innbyggere og dempe forventninger.

- Frp har høye ambisjoner på vegne av de eldre. Jeg er optimist på at folkevalgte greier å løse disse utfordringene. Vi er privilegert i Norge som har en velfungerende velferdsstat, sa Helge Andrè Njåstad, stortingspolitiker fra FrP.

Grenser for velferd

KS er bekymret for effekten den store kostnadsveksten vil gi over tid. Kommunene kan ikke fortsette å ta imot oppgaver fra andre instanser uten at det faktisk overføres ressurser som tilsvarer oppgavene.

-Vi har ikke nok folk til å fortsette akkurat slik vi gjør nå. Vi må diskutere hvilke velferdsoppgaver vi skal gjøre, og om det er grenser for offentlig velferd. Vi er flinke til å skape forventninger. Norge har kunnet pøse ut offentlige tjenester, men nå må vi rett og slett diskutere hva det offentlige primært skal sørge for uten at vi skal ikke ta bort grunnleggende velferdsgoder, sa Helgesen.

Helseøkonom Ivar Sønbø Kristiansen slo fast at helsetjenesten ikke kan løse alle helseproblemer, at vi må unngå lovfestede rettigheter og unngå å bevilge tjenester med langsiktige budsjettvirkninger.