Politisk hoveddebatt mandag

Tør regjeringen slippe kommunene fri?

Kommunenes handlingsrom begrenses både av rettighetsfesting og bemanningsnormer, men også silostrukturer, lovverk, kultur og praksis. Hva kan vi få til om vi slipper kommunene fri? Hvordan vil tillitsreformen egentlig påvirke kommunenes handlingsrom?

Tid: 13.00 - 14.00

Sted: Lille Hotell

Se opptak av hoveddebatten her

 

Politisk hoveddebatt tirsdag

Er det grenser for offentlig velferd?

Helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Kan det fortsette slik? Finnes det grenser for offentlig velferd, og er det riktig at kommunene skal fortsette å gjøre alt de gjør i dag?

Tid: 13.00 - 14.00

Sted: Lille Hotell

Se opptak av hoveddebatten her

Politisk hoveddebatt onsdag

Slik tar kommunene ansvar for å styrke barnevernet

Barnevernreformen gir fra i år kommunene større ansvar for barnevernet. Kommunestyrene får en viktigere rolle og innsatsen skal vris i retning forebygging. Samtidig er det behov for å styrke kvaliteten i barnevernstjenesten. KS mener innsatsen må forsterkes for å gjøre barnevernet bedre. Vi presenterer forslag til tiltak sammen med innovative kommuner og inviterer til debatt.

Tid: 13.00 - 14.00 
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

Se opptak av hoveddebatten her