Kommunaldirektører er ansvarlige, dyktige personer som gjør alt for at kommunene skal levere gode tjenester.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Ordføreren i Færder, Jon Sannes Andersen, Lene Vågsli (Ap), Helge-Andre Njåstad (Frp), Heidi Greni (Sp) og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen deltok i debatten.

Lenkeblokk Icon Ønsker du å se opptak av den politiske hoveddebatten?

Bakgrunnene er anmodningsvedtaket i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett der regjeringen ble bedt om å komme med en plan for forsøk og eksperimentering i kommunene.

- Dette blir en test på hvor modig regjeringen og statsråden er, sa Gunn Marit Helgesen. Hun trakk fram politisk vilje og mot som sentrale faktorer for å lykkes. Kommunaldirektører er ansvarlige, dyktige personer som gjør alt for at kommunene skal levere gode tjenester. Regjeringen må vise dem tillit og gi kommunene frihet til å utforme tjenestene etter sine lokale behov, sa hun.

Nye muligheter

Lene Vågsli, Ap, var opptatt av at forsøkene blir tematisk innrettet slik at erfaringene blir relevant for flere kommuner.

KS har tidligere spilt inn at ordningen må gi rom for å oppdage nye muligheter man ellers ikke ville sett. En nasjonal ordning kan derfor ikke ha et for "trangt" inngangspunkt. KS ønsker at en nasjonal forsøksordning blir en satsing som stimulerer til innovasjon også der hvor man ikke på forhånd kjenner til hindringer i lovverket. KS er opptatt av at man ikke på forhånd skal måtte definere hvilke lover og regler det søkes fritak fra. Dette er en del av ordningen for eksperimenteringen Det er ikke alltid lover og reguleringer som står i veien for de beste løsningene. Vel så ofte er det kultur, ledelse, sektoriserte tankesett, manglende insentiver for å prøve ut nye løsninger, barrierer i måten tiltak og tjenester finansieres, sa Gunn Marit Helgesen.

Ved å velge temaer på forhånd, unngår man spredte forsøk der det blir vanskelig å se samlet effekt. Det styrker også mulighetene for samarbeid og læring mellom kommunene og virksomhetene som deltar i forsøksordningen. Forsøk innenfor utvalgte temaer kan også gjøre det mer legitimt for kommunene å delta i forsøkene, ved at det tydelig etterspørres innovasjon på gitte områder fra regjeringen.

Uheldig avbrudd

Jon Sannes Andersen, ordfører i Færder, rådet regjeringen sterkt til å faktisk gjennomføre det stortinget har vedtatt.  Selv opplevde Færder kommune at deres forsøk, der kommunen overtok statens ansvar med tilhørende midler på barnevernsområdet, ble avbrutt da det gjenstod ett år. Nå må organiseringen fases tilbake og resultatet blir en dårligere barnevernstjeneste etter hans mening.

- Vi oppnådde en bedre tjeneste, færre omsorgsoverdragelser til en rimeligere pris. Nå får vi ikke engang bruke erfaringene videre, sa han oppgitt.

Helge-Andre Njåstad, FrP understreket det samme. Han erfarte at forsøk som var i gang ble stoppet da FrP gikk ut av regjeringen. - Stortinget må  påse at det ikke skjer igjen, sa han