Forskningsfrokostene vil belyse ulike temaer. Alle seminarene har foredragsholdere og innledere med høy faglig kompetanse på sine områder. 

Forskningsfrokost onsdag

Det nødvendige arbeidet med et forsknings- og kunnskapsløft for kommunene

Det mangler et koordinerende departement for forskning og kunnskapsutvikling i kommunal sektor. Det er nødvendig med kunnskap om hva som virker og hvorfor, for å vite hvilke tiltak man skal satse på. Da trengs forskning. I dag mangler denne kunnskapen i stor grad i kommunene. Debatten organiseres i et administrativt og et politisk ordskifte.


Frokostservering fra kl. 07:45


Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

Se opptak av arrangementet her

Forskningsfrokost torsdag

Det er for sent å fikse 2040 i 2040
Hvordan påvirker valgene din kommune tar i dag, fremtiden? KS har laget et fremtidsverktøy som lar deg "spille" 2040. Hvilke dilemmar setter ulike scanarier kommunale politikere i og hvordan skal de klare og ta de upopulære valgene?

 

Frokostservering fra kl. 07:45

 

Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

 

Se opptak av arrangementet her

Forskningsfrokost fredag

Bærekraftig arealbruk innen rammen for kommunalt selvstyre
Rapporten spesifiserer og oppsummerer hovedutfordringer i kommunesektoren når det gjelder bærekraftig arealforvaltning. Hør Norsk institutt for naturforskning og Holth & Winge AS legge fram hovedfunn med vekt på: Kunnskap i beslutnings-prosessene, økonomiske virkemidler, regulatoriske virkemidler.


Frokostservering fra kl. 07:45

Tid: 08.00 - 09.00
Sted: Lille Hotell, Torvgata 5, Arendal

 

Se opptak av arrangementet her