Skal du overføre nye oppgaver fra staten til fylkeskommunene, må du være fast i klypa og ha et samlet grep.
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

Regionreformens framtid var tema for KS' politiske hoveddebatt på Arendalsuka onsdag. Saken går rett inn i valgkampen. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at fylker som ønsker det, skal få oppløse sammenslåingen.

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås, var tydelig på at det vil skje.

– Viken og Troms og Finnmark vil bli oppløst med en ny regjering, hvis de ber om det. Arbeiderpartiet har sagt at vi vil etterkomme fylkenes ønsker, sa han.

Lenkeblokk Icon Se opptak fra hoveddebatten her

KS vil ha flere oppgaver

KS tar ikke stilling til fylkes- eller kommunestrukturen, men mener at når Stortinget har vedtatt regionreformen, så må den gjennomføres fullt ut.

– Regionreformen har, delvis med tvang, rigget fylkeskommunene for nye oppgaver, men så er ikke de nye oppgavene kommet, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Han etterlyste flere oppgaver innen næringsutvikling, forskning og innovasjon og kultur.
Gram fikk støtte av professor Terje P. Hagen, som ledet regjerings ekspertutvalg for regionreformen.

– Større regioner har ikke fått større oppgaver. Tvert imot har de fått færre oppgaver i et 20-års-perspektiv, sa han og viste til at fylkeskommunene har mistet ansvaret for sykehusene og deler av barnevernet.


Kjell Erik Saure (KS), professor Terje P. Hagen og stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V)

Lang liste over lette oppgaver

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mente at listen over nye oppgaver til fylkeskommunene er lengre enn KS og opposisjonen gir inntrykk av.

Gram innvendte:
– Listen er kanskje lang, men det er ikke kjempetunge oppgaver. Noen følger det ikke årsverk med, andre er underfinansiert. Det eneste av en viss størrelse var ansvaret for administrasjonen av fylkesveiene.
KS-lederen mener det var en stor feil at hvert enkelt departement fikk utrede om de foreslåtte oppgavene burde overføres fra statlig til regionalt folkevalgt nivå. Denne fragmenterte politiske oppfølgingen gjorde det lettere for de sterke motkreftene i staten.

– Skal du overføre nye oppgaver fra staten til fylkeskommunene, må du være fast i klypa og ha et samlet grep, sa Gram.

Åpne for nye oppgaver

Alle de tre rikspolitikerne i debatten var åpne for å tilføre fylkeskommunene flere oppgaver framover.

– Nye oppgaver kan overføres lenger fram i tid. Jeg er positiv til å vurdere det. Men det er kvaliteten på tjenestene som er viktigst. Sykehusene var fylkeskommunenes oppgave. Det var ikke vellykket, fastslo Astrup.

Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad (V) og Stein Erik Lauvås (Ap) var også positive til flere oppgaver.

Professor Hagen mener åpningen for flere oppgaver gjør regionreformen til en reform med stort potensiale.
Gram mente at disse store mulighetene må utnyttes bedre.

– Fylkeskommunen er undervurdert i norsk samfunnsliv. De representerer en enorm kraft som samfunnsutvikler og tjenesteyter, hvis de får oppgaver og ressurser.