Fiks min kommune

Fiks min kommune er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. På Fiks min kommune finner innbyggere blant annet post, eiendommer og byggesaker fra kommuner eller fylkeskommuner de har et forhold til.

Mer om digitalisering

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– Med KS’ MinSide-løsning blir det enklere for innbyggerne våre å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. MinSide er digitalisering i praksis, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand kommune

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Digitale løsninger innenfor plan- og byggesak skaper nye muligheter for norske kommuner og utbyggere. Nå samler KS trådene, og 1. november lanseres ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling.

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

I arbeidet med å gi innbyggerne gode digitale tjenester er stat og kommune opptatt av å se tjenestene i sammenheng og sette brukernes behov i sentrum. Mye går i riktig retning, men er vi i mål når det gjelder å samhandle på tvers av fagsiloer i staten?

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Webinarrekke om digitalisering i barnevernet

Webinarrekke om digitalisering i barnevernet

KS har gjennomført fem webinarer i høst om digitalisering i barnevernet. I denne artikkelen finner du en oversikt over berørte temaer og lenker til opptak fra alle webinarene.

Ber om innspill til styringsdokument om journalløft for kommuner

Ber om innspill til styringsdokument om journalløft for kommuner

Kommuner og andre interessenter kan nå gi innspill til styringsdokument som beskriver et journalløft for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge. Tilgang til relevant pasientinformasjon er kjernen i forslaget beskrevet i styringsdokumentet.

Les flere artikler

KONTAKT