For første gang arrangerer KS toppmøte om, for og med unge. Møtet arrangeres i forkant av Landstinget og Kommunalpolitisk Toppmøte. Målet er å gi unge en stemme i diskusjonen om hva det er viktig at kommunesektoren arbeider med for innbyggerne og framtidige generasjoner. Ønsket er større politisk oppmerksomhet om barn og unges muligheter og utfordringer. 

Programmet for hele Toppmøte Barn og Unge går fra kl. 10.00 - 16.30. Kommunedirektører inviteres til å delta fram til kl. 13.30, da kommunedirektørsamlingen begynner. Dialogkafeen kl. 15 – 16.30 er forbeholdt unge deltakere. Her spisses de unges budskap til KS Landsting.

Vi håper ordførere og kommunedirektører selv vil delta på Toppmøte Barn og Unge, og at dere oppfordrer unge representanter i kommunestyrer og fylkesting til å delta.

Medlemmer av ungdomsråd over hele landet får egen invitasjon. 

Arrangementet er også åpent for andre representanter og ansatte fra kommunen og fylkeskommunen.