Vi vil gi unge en stemme i diskusjonen om hva det er viktig at kommunesektoren arbeider med for innbyggerne og framtidige generasjoner
Marianne Lindheim

- Vi føler at vi er blitt tatt på alvor i denne prosessen med å planlegge toppmøtet. Vi har blant annet fått lov til å jobbe med temaer vi synes er viktige å få med på vår egen måte med blant annet filmer og gruppearbeid, sier Ulrik Grøntvedt (17) fra Trøndelag.

Målet med et eget Toppmøte for Barn og Unge 10. februar 2020 er nettopp å gi de unge en stemme – som blir lyttet til.
- Vi vil gi unge en stemme i diskusjonen om hva det er viktig at kommunesektoren arbeider med for innbyggerne og framtidige generasjoner. Ønsket er at vi skal klare å skape større politisk oppmerksomhet om barn og unges muligheter og utfordringer, sier prosjektleder for Toppmøte Barn og Unge i KS, Marianne Lindheim.

Ungdommene i arbeidsgruppa kommer fra kommunene Farsund, Stange, Brønnøysund, Aukra, Stjørdal, Tromsø, Ålesund, Sarpsborg og Haugesund og har hatt to felles arbeidsmøter i høst.

Reell innflytelse

På toppmøtet skal ungdom, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter snakke sammen om sentrale problemer som er knyttet til FNs bærekraftsmål for 2030. Hva er det er viktig at kommunesektoren arbeider med for dagens innbyggere og framtidige generasjoner?

De unge skal få svare. Derfor har KS invitert medlemmer av ungdomsråd fra alle landets fylker med inn i planleggingen av toppmøtet. Disse ni danner en arbeidsgruppe som får en viktig rolle i gjennomføringen av Toppmøtet for barn og unge og som en stemme på Kommunalpolitisk Toppmøte (KPT) som arrangeres dagen etter. 

- KS ønsker å tilrettelegge for at ungdom får oppleve reell innflytelse på programmet og prosessen. Allerede i første møte ble vi kraftig korrigert og måtte gjøre om på flere ting, sier Marianne Lindheim.

- Vi er glade for å være med på dette arbeidet. Det gir oss mulighet til å direkte påvirke det politiske arbeidet som skal gjøres det neste året, og få fram våre meninger og synspunkter på politikken i kommunesektoren og nasjonalt. Vi håper at dette kan bli et fast arrangement, og at dette en kjempefin måte å gi ungdommer en tydelig stemme i dette viktige arbeidet sier Ulrik Grøntvedt.

De unge tar ansvar

Ungdomsrepresentantene har selv fått ansvaret for å skaffe oppmerksomhet rundt toppmøtet. De lager filmer og egne refleksjonsspørsmål knyttet til temaene som de skal spre i sosiale medier. KS oppfordrer også kommunene til å bruke det materialet som ungdomsgruppa har utviklet til å engasjere sine ungdomsråd og gjennomføre lokalt medvirkningsarbeid.

- I hjemfylket har de også et arbeid foran seg. Det må legges til rette for å involvere så mange som mulig til å utforme innspill til toppmøtet, og det må velges en delegasjon fra hvert fylke, forklarer Lindheim.

Hvert fylke inviteres til å sende en delegasjon på ti ungdommer + en koordinator. Disse ti delegatene skal velges/utpekes i det enkelte fylke. Delegasjonen skal jobbe med KS sitt grunnlagsdokument «Mange bekker små», for å kunne samle ungdommens syn og tanker rundt de mulighetene og utfordringene vi sammen står overfor.

På toppmøtet vil ungdomsarbeidsgruppa både innlede om temaer, lede prosesser og utforme budskap til KPT. Tre av ungdommene skal også være på scenen på KPT og spille inn til KS politiske vedtak for de neste fire årene. 
- Her gir vi ungdommene en unik mulighet til å påvirke hva KS skal satse på, sier Marianne Lindheim.

Dette er første gangen KS har forsøkt å involvere ungdom på denne måten.
Erfaringen så langt er hvorfor har vi ikke gjort dette før?, avslutter Lindheim.

Lenkeblokk Icon Ungdomsarbeidsgruppas refleksjonsspørsmål til KS politiske grunnlagsdokument til landstinget Lenkeblokk Icon Prosessbeskrivelse for ungdomsprossessleder Lenkeblokk Icon Fremdriftsskisse for Toppmøte Barn og Unge Lenkeblokk Icon Ungdomsmedvirkning - Mange bekker små