Ungdommene i arbeidsgruppa kommer fra kommunene Farsund, Stange, Brønnøysund, Aukra, Stjørdal, Tromsø, Ålesund, Sarpsborg og Haugesund og har hatt to felles arbeidsmøter i høst.

Maiken Køien Andersen, som er leder for fylkesungdomsrådet i Hedmark, og Sanne Kristensen fra ungdommens fylkesråd i Østfold har laget filmene dere ser under.  

 

På toppmøtet skal ungdom, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter snakke sammen om sentrale problemer som er knyttet til FNs bærekraftsmål for 2030

De unge skal få svare. Derfor har KS invitert medlemmer av ungdomsråd fra alle landets fylker med inn i planleggingen av toppmøtet. Disse ni danner en arbeidsgruppe som får en viktig rolle i gjennomføringen av Toppmøtet for barn og unge og som en stemme på Kommunalpolitisk Toppmøte (KPT) som arrangeres dagen etter. 

Ungdomsrepresentantene har selv fått ansvaret for å skaffe oppmerksomhet rundt toppmøtet. De lager filmer og egne refleksjonsspørsmål knyttet til temaene som de skal spre i sosiale medier. Filmene ser dere over her.
KS oppfordrer også kommunene til å bruke det materialet som ungdomsgruppa har utviklet til å engasjere sine ungdomsråd og gjennomføre lokalt medvirkningsarbeid.