Toppmøte Barn og Unge

KPT 2020, Kommunalpolitisk toppmøte

KS inviterer ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter til dialog om bærekraftig utvikling og barn og unges demokratiske deltakelse 10. februar 2020.