Grunnlagsdokumentet er oppdatert etter innspill fra fylkesmøtene og behandlet av Hovedstyret 13. desember. Dokumentet legges fram for politisk behandling på Landstinget.

Arbeidet bygger på de viktigste og mest brukte mål og satsinger i kommuner og fylkeskommuner og FNs mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Det skal vise det lokale og regionale demokratiets evne til å løse lokale og regionale, så vel som nasjonale og globale samfunnsutfordringer.

Lenkeblokk Icon KS' grunnlagsdokument

KS har laget et politisk grunnlagsdokument for å gi fylkesmøtene et grunnlag for innspill til den politiske behandlingen på Landstinget 2020 av viktige samfunnsmål for kommunesektoren og forventninger både til kommuner og fylkeskommuners innsats og til nasjonale myndigheters rammebetingelser. Målene vil ha et tidsperspektiv lenger enn valgperioden, men handlingene for å nå målene, både lokalt og nasjonalt, må gjennomføres i valgperioden.

Vedtakene på Landstinget vil være førende for KS Langtidsplan 2020-2024, som Landsstyret vedtar i mai 2020. Langtidsplanen viser hva KS som medlemsorganisasjon skal levere i landstingsperioden for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes evne til å løse samfunnsutfordringene og realisere målene som vedtas av Landstinget.