Den store historien om Kommune-Norge er en suksesshistorie, sa Helgesen. Hun viste til at behovet for innovasjon og nytenking i kommunesektoren vil være avgjørende for at Norge skal lykkes med å beholde og utvikle bærekraftige velferdstjenester til innbyggerne. For mye og for detaljert statlig styring og kontroll gjør at evnen til innovasjon blir mindre, sa Helgesen.

- Mitt poeng er selvsagt ikke at vi skal avskaffe alt av statlig kontroll og tilsyn med kommunale og fylkeskommunale tjenester. Begge deler er viktig og nyttig som korrektiv og garanti for gode tjenester. Det er også helt rimelig at regjering og storting kan stille krav til hvordan offentlige penger brukes, i kommunene som i staten, sa Helgesen.

- Men mengden og detaljeringsnivået bør reduseres betydelig, da kan de samlede offentlige ressursene brukes langt mer effektivt, sa Helgesen.

Kommunefarget

Styrelederen viste til ordet «kommunefarget» som finnes i flere ordbøker, og gjerne forklares med «grått og kjedelig».

- Kommune-Norge er jo alt annet enn grått og kjedelig! Kommune-Norge er hele fargepaletten, fremholdt Helgesen.

- Norske kommuner er små og store og alt imellom. Politisk er de røde, grønne, blå og gule og en blanding av alle eller noen av disse. Kommune-Norge er forskjellig, sammensatt og spennende, sa Helgesen.

Hun viste til at temaet for både KS' landsting og de tre toppmøtene som har vært arrangert i sammenheng med Landstinget; Toppmøte Barn og Unge, Kommunedirektørsamling og Kommunalpolitisk Toppmøte, er FNs bærekraftmål.

- FN har skjønt det. De 17 bærekraftmålene har fått hver sin farge, og det siste symbolet er en sirkel med alle de 17 fargene. Det er jo det som egentlig er kommunefarget, sa Helgesen.

Sterk lovbeskyttelse

Aldri har lokaldemokratiet hatt sterkere lovbeskyttelse enn nå, understreket Helgesen.

- De siste årene har vi endelig fått grunnlovsfestet det lokale selvstyret, tvisteloven er endret, forvaltningsloven er endret og vi har fått en helt ny kommunelov. Alt i favør av det lokale selvstyret. Formelt har det aldri stått sterkere, sa Helgesen, som likevel fant grunn til å advare:

- Vi må påpeke og dokumentere – og gjenta – at statlig detaljstyring, ikke bare av hvilke oppgaver kommuner og fylkeskommuner skal løse, men også hvordan de skal løse dem og hvordan kommunens ressurser skal prioriteres – samlet sett faktisk bidrar til dårligere tjenester for innbyggerne, også når hensikten er det motsatte, sa Gunn Marit Helgesen, og fortsatte:  

- Kort sagt: KS må konstant stå på for at lokalt folkevalgte skal ha handlingsrom og gis muligheter til å ta vare på og bygge ut gode lokalsamfunn. For de aller fleste var nettopp det grunnen til at vi gikk inn i politikken, og det er den oppgaven velgerne har satt oss til å gjøre, sa Gunn Marit Helgesen.

Her kan du lese hele talen

Lenkeblokk Icon Gunn Marit Helgesen på Landstinget 2020