13:30

Åpning - Mange bekker små

Lasse Hansen, Administrerende direktør i KS

 13:40

Økonomisk bærekraft i kommuner og fylkeskommuner 

Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS

 14:00

Bærekraftige velferdstjenester

Bærekraftige velferdstjenester forutsetter et bredt og godt samspill mellom kommune, fylkeskommune og stat. Befolkningsutvikling, demografi m.m. gir ulike utfordringer og muligheter.

Dette er våre utfordringer og dette forventer jeg av dette samarbeidet:

Jørgen Holten Jørgensen, rådmann i Berlevåg
Tron Bamrud, fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune


Bærekraftige velferdstjenester med ulike utfordringer og muligheter.
Vi vet at helse og omsorgstjenestene er krevende, og det blir mer krevende i fremtiden. Vi må jobbe sammen om å løse de store velferdsutfordringene fremover.

Panelsamtale mellom:
Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet
Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
Trygve Ottersen, direktør for område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet
Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i KS
Jørgen Holten Jørgensen, rådmann i Berlevåg kommune
Tron Bamrud, fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune

Mitt liv
Ingrid Bruun, foredragsholder, inspirator og motivator 

 15:05

Pause 

 15:30

Hvordan ser et bærekraftig demokrati ut, og hva er administrasjonens rolle i dette? Ny rolle – ny giv!

Hva mener jeg er bærekraftig utvikling v/Aurora Cathrin Eidem Adolfsen, ungdommens fylkesråd i Nordland

 

Slik gjør vi det hos oss
Samtale mellom:
Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune
Svein Skisland, rådmann i Vennesla kommune
Liv-Hege Martinussen, kommunedirektør i Træna kommune
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering i KS
Aurora Cathrin Eidem Adolfsen, tidligere leder av Nordland fylkesungdomsråd

 16:00

Ledelse og arbeidsliv i endring

Professor Øyvind Martinsen, BI

 16:25

Pause 

16:55 

Et arbeidsliv i endring – rekruttering og kompetanse

Statssekretær Saida Roshni Begum (H), Arbeids- og sosialdepartementet 
Frida Jerve, leder Studentersamfundet i Trondheim
Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS

Samtale mellom:
Statssekretær Saida Roshni Begum (H), Arbeids- og sosialdepartementet 
Frida Jerve, styreleder Studentersamfundet i Trondheim
Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS

 17:55

Hvordan kan man gjøre hverandre dårlige og få brukt minst mulig av seg selv på jobb?
Foredrag av Halvor Haukerud

 18:15

Slutt 

19:30

Aperitif og middag

Norda 13. etasje