Kommunedirektørsamlingen

KPT 2020, Kommunalpolitisk toppmøte

Kommunedirektørsamlingen arrangeres 10. februar fra kl. 13.30 - 18.00. Tema er hvilke utfordringer og hvilke muligheter ligger i det å være toppleder i krysspress mellom de folkevalgtes og innbyggernes forventninger, og de faktiske rammebetingelser.