KS og styreleder Gunn Marit Helgesen er i rute med forberedelsene til Kommunalpolitisk Toppmøte også denne gang!

Temaet for toppmøtet i 2020 er bærekraftig utvikling. Denne utviklingen skjer i kommunesektoren allerede. Det handler om å møte våre behov i dag, uten å ødelegge mulighetene framtidige generasjoner har til å få dekket sine behov.

Hør og se styreleder Gunn Marit Helgesen og hennes invitasjon til årets toppmøte i kommunesektoren i videoen under.