Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommunal sektor. Det handler om å møte våre behov i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Stadig flere kommuner og fylkeskommuner tar i bruk FNs bærekraftsmål. I løpet av dagen får du høre politiske og faglige innlegg og debatter om hva kommuner og fylkeskommuner gjør i dag, og ikke minst kan gjøre framover.

Lenkeblokk Icon Politiske prioriteringer 2020-2023

Drøftingene på Kommunalpolitisk Toppmøte er også en del av forberedelsene til Landstinget, som skal vedta hvilke områder kommunesektoren ønsker å prioritere de neste årene. 

KS inviterer deltakere på KPT til middag på Clarion Hotel The Hub tirsdag 11. februar.