På KPT skal Persson snakke om «Hvilket politisk lederskap trengs for å nå ambisiøse lokale, nasjonale og globale mål?»

Opptatt av klima

Med sin bakgrunn som svensk statsminister i perioden 1996 - 2006 samt mange år som finansminister og skoleminister, er Göran Persson en av Skandinavias mest markante politikere de siste tiår.

Siden 2007 har han jobbet som foredragsholder og er mye brukt både hjemme i Sverige og utenlands. Han er godt kjent for sine inngående kunnskaper om klimaspørsmål, politikk og velferdsstatens utfordringer.

Göran Persson mottok den internasjonale miljøutmerkelsen Sofie-prisen i 2007 for sin innsats for å bekjempe klimakrisen gjennom politiske miljøtiltak i Sverige.

Lang politisk karriere

Hans Göran Persson er født i 1949. Han var, i tillegg til å være statsminister, partileder for Socialdemokraterna fra 1996 til 2007. Mellom 1985 og 1989 var han ordfører i kommunen Katrineholm i Södermanlands län. I 1989 ble han undervisningsminister frem til 1991, da sosialdemokratene tapte valget. Etter at sosialdemokratene kom tilbake til makten i 1994 ble han utnevnt til finansminister, frem til 1996 da han avløste Ingvar Carlsson som statsminister.

Som politiker er Persson kjent som en retorisk taler. Han skriver sine egne taler, og ofte skriver han ikke taler i det hele tatt før han entrer scenen. 

Persson har begeistret hundrevis av tilhørere opp igjennom, og det er en glede å introdusere ham for KPTs gjester i februar.