Kommunalpolitisk Toppmøte

KPT 2020, Kommunalpolitisk toppmøte

KS inviterer til Kommunalpolitisk Toppmøte 11. februar fra kl. 10.00 - 16.00. Bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommunal sektor. Det handler om å møte våre behov i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.