Jeg, og flere med meg, er imponert over den jobben kommunedirektørene har gjort dette året
Lasse Hansen

- Mange har sagt det i løpet av det siste året. Og de har sagt det mange ganger: "Vi står i en vanskelig og krevende situasjon». Gjennom dette året har det blitt stadig mer tydelig, også blant stadig flere folk: Heller ikke denne krisen lar seg løse uten kommunene, sier Lasse Hansen. 

Se video med invitasjon og informasjon fra Lasse Hansen her: 

- Kommunene er en helt sentral del av løsningene for kriser og morgendagens velferdssamfunn. Det finnes rett og slett ingen løsning uten kommunene. Jeg tror stadig flere ser det. De opplever et stadig sterkere «etterlatt inntrykk» av den jobben som blir gjort. Men for deg som er kommunedirektør er det gammelt nytt. Du har stått i den ene vanskelige situasjonen etter den andre. Jeg, og flere med meg, er imponert.

- Det trengs mer av dere i framtida, ikke mindre, sier Lasse Hansen. Dette er et av mange tema vi skal snakke mer om på årets digitale kommunedirektørlandsmøte, den 1. mars.

Les mer og meld deg på her