I stedet vil de fleste regionene arrangere separate digitale strategikonferanser samme dag - 2. mars - i etterkant av Kommunalpolitisk Toppmøte.

Tema på årets strategikonferanser omhandler kommunesektorens handlingsrom, forebygging av ungt utenforskap og tariff. Debattheftet 2021 - KS spør, som er sendt til alle kommuner og fylkeskommuner, drøfter problemstillingene nærmere som et grunnlag for de videre drøftingene på strategikonferansene. Oppspill til de to første temaene kommer også på Kommunalpolitisk Toppmøte, hvor både nasjonale og lokale folkevalgte og administrative ledere deltar med innledninger og i debatter.

7. januar ble det enighet mellom KS og sykepleierforbundet og tariffoppgjøret for 2020 er nå i havn. Tariff har en naturlig plass på KS’ strategikonferanser og vil også løftes frem i år.

Oversikt over strategikonferansene 2021, 2. mars:

  • Agder kl. 12.30 - 14.30
  • Innlandet har ingen Strategikonferanse 2. mars
  • Møre og Romsdal kl. 13.00 - 15.15
  • Nordland kl.13.00 - 15.00
  • Rogaland kl. 13.00 - 15.30
  • Troms og Finnmark kl. 13.00 - 15.00
  • Trøndelag kl. 12.30 - 15.00
  • Vestfold og Telemark kl. 13.00 - 15.00
  • Vestland kl. 12.30 - 15.00
  • Viken kl. 12.15 - 15.00
Lenkeblokk Icon Påmeldingslenke finner du her