Påmelding

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Brist eller bærekraft

 

13:00

Briste eller bære?

Programleder Kjell Erik Saure

KS mot 2030
v/administrerende direktør i KS, Lasse Hansen

13:20

Hva kan kommunal sektor gjøre for å øke verdiskapningen i Norge?

Jon Gunnar Pedersen, utvalgsleder Norge mot 2025

14:05

Pause

14:10

Selvstendig og innovativ - Hvordan skaper vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?

Realitetsorientering – mismatch?
Innledning v/ Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv
Kommentar v/ Wenche Solheim, kommunedirektør i Ørsta

Innledning v/Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering
Kommentar v/ Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad

Innledning v/Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati
Kommentar v/ Bernhard Nilsen, rådmann i Flekkefjord

14:55

Pause

15:00

KS partnerskap for radikal innovasjon – Kunsten å unngå kommunal kollaps!

v/ Monica Fossnes Petersson, KS

Spørsmål og svar

15:45

Pause

15:50

Kommunedirektørlandsmøte 2021

(Alle dokumenter - på nettsidene til arrangementet)

16:35

Slutt