Påmelding

Lenkeblokk Icon Meld deg på her
09:00

Velkommen til Kommunalpolitisk Toppmøte

Programleder Mah-Rukh Ali

 

Briste eller bære?

Hva skal til for å møte utfordringene?

Kommunesektoren er helt sentral for å løse de store utfordringene vi står overfor, med endringer i befolkningen, unge utenfor, klimaendringer og strammere offentlige finanser. Koronapandemien øker utfordringene ytterligere.


Innledninger

Det nasjonale perspektivet – Erna Solberg
Det lokale perspektivet – Bjørn Arild Gram 


Å lede i krise

Lokale ledere som har, eller står i særlig utfordrende kriser:

 • Ordfører Anders Østensen, Gjerdrum (leirskred)
 • Ordfører Bror Helgestad, Østre Toten (dataangrep)
 • Ordfører Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest (korona)
09:50

Selvstendig og innovativ

Har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?

Kommunesektoren har vist evne til å håndtere betydelig omstilling på kort tid under koronapandemien. Det mer langsiktige omstillingsbehovet har kommet nærmere. Det kreves andre grep enn ren effektivisering. For å lykkes med dette kreves større rom for lokaldemokratiet.

Innledninger

 • Kommunalminister Nikolai Astrup
 • Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger
 • Kommunedirektør Bjørn Fauchald, Vestre Toten
10:10

Debatt: Har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling

 • Kommunalminister Nikolai Astrup
 • Leder for Arbeiderpartiets programkomite, Jonas Gahr Støre 
 • Leder for Fremskrittspartiets programkomite, Sylvi Listhaug 
 • Leder for Senterpartiets programkomite, Marit Arnstad 
 • Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram
10:35

Utdeling av årets vertskapskommune

Begrunnelse, utdeling og takketale.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS 

10:40

Pause

10:50

Ung og innafor

HKH Kronprinsregent Haakon åpner del to av konferansen.

Hvordan forebygge og redusere ungt utenforskap?
Nærmere 120 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole. Som tjenesteutøver, samfunnsutvikler og arbeidsgiver har kommunesektoren en enorm kraft til å sørge for at flere unge får brukt sitt potensiale. Men får vi det til i praksis - og hva gjør vi når systemene står i veien for de gode løsningene? 

 

Vi har en rekke offentlige tjenester og regler som skal fange opp de som står i fare for å falle utenfor, men vi lykkes ikke alltid – vi må se etter nye løsninger.

 

 • Fra utenforskap til fremtidens medspillere - nye veier frem til arbeid
  Kunnskapstrening IT – Daglig leder Lars Utstøl
 • Vi må gjøre ting annerledes for å lykkes, men står systemet i veien for de gode løsningene?
  Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, Kristiansand kommune
11:15

Debatt: Hva er mulighetene, utfordringene og begrensningene?

 • Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
 • Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen
 • Ådne Naper, medlem av hovedstyret i KS
 • Astrid Hoem, leder AUF
 • Synnøve Kronen Snyen, leder SU
11:45

Kommunalpolitisk toppmøte avsluttes