Kronprins Haakon har mer enn 20 års erfaring med arbeid for sårbare barn og unge. Kronprinsparets fond ble etablert i 2001.

Kronprinsparets fond gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til barn og unges oppvekstvillkår. Noen av prosjektene fondet støtter er:

  • UngInvest AB – et læringstilbud til ungdom, som ønsker en annen vei gjennom utdanningssystemet.
  • Sandwich Brothers – gir unge flyktninger både språk- og arbeidstrening
  • Catalysts arbeider for et mer inkluderende samfunn
  • The Dale Oen Experience bruker friluftsaktiviteter for å lære barn og unge at det umulige er mulig

Ungt utenforskap
120.000 unge voksne mellom 20 og 30 år står utenfor samfunnet. De er verken i utdanning eller har jobb. Statistikk fra NAV viser at bare 78 prosent av alle som starter på videregående opplæring fullfører. 

Vi vet at det lønner seg å investere i mennesker for å forebygge utenforskap. For to år siden presenterte KS Utenfor-regnskapet, som tallfester hva utenforskap koster.  

Ungt utenforskap er ett av temaene som vil bli belyst på Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars. Det er en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Kronprins Haakon i møte med ledere i Kronprinsparets Fonds program Flyt på Haffen ungdomshus i Florø i september 2020. Foto: Ulf Hansen

Radikal innovasjon
Gjennom Partnerskap for radikal innovasjon ser KS på hvordan en kan inkludere flere unge i samfunnet. KS ser blant annet på om ulike tjenester bør organiseres annerledes for at unge skal oppleve enklere tilgang til det de trenger. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer.

KS er i dialog med Kronprinsparets fond om mulighetene for å inngå en samarbeidsavtale.

Lenkeblokk Icon Se bilder fra KS' toppmøter 2021 her

 

Lenkeblokk Icon Mer om KS’ toppmøter 2021