Påmelding

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Kommunesektoren har håndtert betydelig omstilling på en imponerende måte og på kort tid under koronapandemien. Det mer langsiktige omstillingsbehovet har kommet nærmere. For å lykkes kreves det andre grep enn ren effektivisering.  Det kreves større rom for lokaldemokratiet. Har kommunesektoren dette handlingsrommet? Områdedirektørene Helge Eide, Tor Arne Gangsø og Kristin Weidemann Wieland innleder. 

Til landsmøtet kommer også leder for utvalget «Norge mot 2025», Jon Gunnar Pedersen, som snakker om hva som blir den nye «normalen» fremover.  Kommunedirektører i enkelte fylkekommer med spørsmål og kommentarer til Pedersen.   

Radikal innovasjon – kunsten å unngå kollaps er tittelen på innlegget til programdirektør Monika Fossnes Petersson i KS. Skal vi sikre velferden for kommende generasjoner må vi jobbe på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. KS har etablert en innovativ satsing for å få til et radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. 

Konferansen avsluttes med selve landsmøtet hvor blant annet representanter til det sentrale kommunedirektørutvalget velges.