Påmelding

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Det handler om klimakrise, koronapandemi, unge som står utenfor og endringer i befolkningen. Mange norske kommuner har stått i kontinuerlig krisehåndtering det siste året. Koronapandemien har snudd hverdagen opp ned.  Om ikke koronapandemi er nok, har noen kommuner også opplevd dramatiske kriser som det tar år å lege.

Tilstrekkelig handlingsrom?

Hva skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Hvordan kan vi forebygge og redusere ungt utenforskap? Dette er spørsmål som vi stiller på årets Kommunalpolitisk Toppmøte. Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer. Fra Stortinget kommer lederne i programkomitéene i Ap, FrP og Sp; Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug og Marit Arnstad. Vi stiller også de samme spørsmålene til ungdomspolitikerne, og Astrid Hoem, leder i AUF og Synnøve Kronen Snyen, leder i SU kommer.

Muligheter eller begrensninger

Allerede før koronapandemien opplevde kommuner og fylkeskommuner økte forventninger til tjenestene, samtidig som de økonomiske rammene ble strammere. Koronapandemien har forsterket utfordringene. En del av løsningen er større lokalt handlingsrom.

Er Stortinget og regjeringen villige til å gi kommunal sektor det handlingsrommet som trengs for å løse dagens utfordringer og lykkes med nødvendig omstilling? Er det spesielle statlige virkemidler som kommunal sektor opplever som særlig begrensende for omstillingsarbeidet? 

Ung og innafor 

Nærmere 120.000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet. 

Ingen ønsker et samfunn hvor ungdom faller utenfor. I vårt velferdssamfunn har vi derfor utviklet en rekke offentlige ordninger, tiltak og regelverk som skal sørge for å fange opp dem som på ulike måter står i fare for å havne utenfor – gjennom NAV, kommunale tjenester, og utdanningssystemene. Men noen ganger er det systemene som står i veien for å gi riktig hjelp. Hva gjør vi da? Ingen mener vel at reglene skal være viktigere enn menneskene de er til for å hjelpe? Likevel finnes det mange eksempler på nettopp dette, som du får høre mer om på toppmøtet.

Finne gode løsninger sammen

Et viktig mål med Kommunalpolitisk Toppmøte er å bygge stolthet og formidle gode løsninger på samfunnsutfordringene. Alle landets folkevalgte, sammen med administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen er invitert til å delta. Derfor har vi invitert lokale ordfører og andre aktører til å fortelle om sine utfordringer og ikke minst hvordan de løser utfordringene. I tillegg er politikere på Stortinget og i regjeringen invitert til å delta.

Kommunalpolitisk toppmøte 2021 blir ledet av journalist Mah-Rukh Ali.