- Det finnes ikke det statsbudsjett som alene kan kvittere ut de behovene vi har.
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Under årets Kommunalpolitisk Toppmøte (KPT) 2. mars stiller KS spørsmål om kommunesektoren er rustet for de store utfordringene vi har foran oss: endringer i befolkningen, unge utenfor, klimaendringer og strammere offentlige finanser. Koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Hva skal til?

- Vi har et veldig godt utgangspunkt. Norge er et velorganisert og rimelig innovativt samfunn, herunder kommunesektoren. Men, selv vi i verdens rikeste land må ta innover oss at det er noen utfordringer som ikke bare løses med penger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kommunalpolitisk toppmøte 2021

  • KS’ Toppmøter 2021 har fått tittelen «Brist eller bærekraft». Det er der vi føler at vi står - det får briste eller bære. Mange av løsningene på de globale, nasjonale og lokale utfordringene finnes lokalt.
  • Det handler om klimakrise, koronapandemi, unge som står utenfor og endringer i befolkningen. Mange norske kommuner har stått i kontinuerlig krisehåndtering det siste året. Koronapandemien har snudd hverdagen opp ned. Om ikke koronapandemi er nok, har noen kommuner også opplevd dramatiske kriser som det tar år å lege.
  • Hva skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Hvordan kan vi forebygge og redusere ungt utenforskap? Dette er spørsmål som vi stiller på årets Kommunalpolitisk Toppmøte
  • Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer.
  • Fra Stortinget kommer lederne i programkomitéene i Ap, FrP og Sp; Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug og Marit Arnstad. Vi stiller også de samme spørsmålene til ungdomspolitikerne, og Astrid Hoem, leder i AUF og Synnøve Kronen Snyen, leder i SU kommer.

Les mer og meld deg på her

Styrelederen sier bedre kommuneøkonomi er viktig, men at det ikke er nok.

- Det finnes ikke det statsbudsjett som alene kan kvittere ut de behovene vi har. Den friheten og det handlingsrommet, muligheten for å gjøre lokale tilpasninger, det er helt avgjørende hvis vi skal greie dette. I stedet opplever vi at friheten stadig innskrenkes.

Gram peker på utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren som særlig store – og voksende.

- Det er bestandig tøffe tak og aldri enkelt å lage budsjett. Men det er grader av alt, og det å sikre den bærekraften er avgjørende for å kunne håndtere dette i det lange løpet, sier Gram.

Vil ha frikommuneforsøk

- Hvis du skal lete etter nye måter å gjøre ting på, være innovativ, ta nye grep, så er det klart at jo mer du er styrt av regler og rammer og krav og pålegg, dess mindre rom er det for å eksperimentere, gjøre forsøk og tenke utenom boksen.

Gram mener lokal handlingsfrihet er avgjørende for innovasjon.  

- Hvis driftsfokuset blir for stort, da blir det jo krevende å løfte seg ut av det, og frigjøre tid og ressurser og tankekraft til å drive et kraftfullt utviklingsarbeid, ikke sant?

- Jeg mener derfor kommunene bør få mer rom for å understøtte eksperimentering og forsøk. Kall det gjerne frikommuneforsøk, sier Gram.

Vi må bort fra siloene

Et annet viktig tema på årets KPT er ungt utenforskap. I Norge står nærmere 120 000 unge under 30 år utenfor arbeid og skole.

- Det å ikke kunne være en del av arbeids- og samfunnslivet, det er veldig alvorlig for den enkelte. Det er også en utfordring for samfunnet at vi ikke får tatt i bruk alles ressurser, for alle har noen ressurser, sier Gram.

Jeg tror vi må tenke nytt og radikalt, utenfor boksen og utenfor siloene, skillene og nivåene. Vi er nødt til å sette mennesket i sentrum på en ny måte.

Han mener at nytenkning og innovasjon er avgjørende også her.

- For det mangler ikke på gode hjelpere, det er ikke det det handler om. Vi har et bredt tiltaksapparat, i kommunene og fylkeskommunene, på statlig nivå, men også andre aktører. Men jeg tror vi jobber alt for silobasert, der alle bare har ansvar for en liten del, uten å tenke helhetlig.

- Jeg tror vi må tenker nytt og radikalt, utenfor boksen og utenfor siloene, skillene og nivåene. Vi er nødt til å sette mennesket i sentrum på en ny måte, sier Gram.

Når katastrofen rammer

I disse dager er det ett år siden Bjørn Arild Gram ble valgt til ny styreleder i KS. Lite visste han om hva som ventet.

- Året har selvfølgelig vært veldig preget av pandemien, men jeg har lite å klage over. Det er verken jeg eller KS som har fått den største trøkken. Det er de som står i frontlinja, som er ute i kommune-Norge og som møter brukerne og som har fått arbeidsdagen sin betydelig endret.

Det gjør inntrykk å se hvordan alle mobiliserer i Norge når det skjer katastrofer som denne, enten det er brann, flom eller andre ulykker. Hvordan alle krefter bare trår til og bidrar med sitt. Det er en styrke med det norske samfunnet.

Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg dette året?

- Jeg kommer ikke unna å nevne naturkatastrofen på Gjerdrum. Det gjør inntrykk å se hvordan alle mobiliserer i Norge når det skjer katastrofer som denne, enten det er brann, flom eller andre ulykker. Hvordan alle krefter bare trår til og bidrar med sitt. Det er en styrke med det norske samfunnet.

Gram gir honnør til kommuneledelsen i Gjerdrum for hvordan de håndterte den tragiske situasjonen.

- Den rollen som politiske og administrative ledere har i krisesituasjoner som denne, det er beintøft. Det er nært på deg, du kjenner folk, det er ditt lokalsamfunn og du må stå i det og ta det ansvaret. Som ordfører gjennom 12 år har jeg jo selv kjent på dette, så det gjør inntrykk, avslutter Gram.