Jeg gleder meg veldig fordi programmet er stappfullt av gode gjester som er med på å forme vår hverdag.  
Mah-Rukh Ali

- Hva tenker du om å lede store deler av kommune-Norge gjennom denne dagen?
- Kommunesektoren er helt sentral for å løse alt fra de store klimautfordringene til å fange opp og bistå unge som faller utenfor. Med koronapandemien og strammere offentlige midler, er mange av disse utfordringene ytterligere forsterket. Kommunesektoren har også vist betydelig evne til omstilling på svært kort tid, og vi vil spørre om kommunene opplever nok handlingsrom for den omstilling som forventes av dem. Det blir en veldig spennende og svært viktig konferanse å lede i en tid der fokus på lokaldemokratiet er viktigere enn noen gang før. Jeg gleder meg veldig, også fordi programmet er stappfullt av gode gjester som er med på å forme vår hverdag, sier seniorrådgiver i Nucleus, Mah-Rukh Ali, som har lang fartstid som journalist.  

Kommunalpolitisk Toppmøte 2021

  • Mange av løsningene på de globale, nasjonale og lokale utfordringene finnes lokalt.
  • Det handler om klimakrise, koronapandemi, unge som står utenfor og endringer i befolkningen. Mange norske kommuner har stått i kontinuerlig krisehåndtering det siste året. Koronapandemien har snudd hverdagen opp ned. Om ikke koronapandemi er nok, har noen kommuner også opplevd dramatiske kriser som det tar år å lege.
  • Hva skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Hvordan kan vi forebygge og redusere ungt utenforskap? Dette er spørsmål som vi stiller på årets Kommunalpolitisk Toppmøte
  • Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer.
  • Fra Stortinget kommer lederne i programkomitéene i Ap, FrP og Sp; Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug og Marit Arnstad. Vi stiller også de samme spørsmålene til ungdomspolitikerne, og Astrid Hoem, leder i AUF og Synnøve Kronen Snyen, leder i SU kommer.

Les mer og meld deg på her: 

- Hvilke tema og diskusjoner er du spent på?
- Jeg synes det er spesielt hyggelig at kronprinsen har takket ja til å komme. Kronprinsen vil innlede den delen av programmet som handler om hvordan vi kan forebygge og redusere at unge faller utenfor. I dag står nærmere 120.000 unge under 30 år utenfor arbeid og skole, og vi mangler oversikt over hvordan de unge egentlig har det i det. I tillegg vil statsministeren komme som vanlig, og jeg er selvsagt spent på hennes innledning. Solberg er en av to ledere i en global pådrivergruppe for å få implementert FNs bærekraftsmål. Jeg er også spent på å høre hva Jonas Gahr Støre vil si om hvordan nasjonale myndigheter kunne bidratt på en bedre måte for å støtte kommunene i krisene de står i.  

- Hva håper du at deltakerne og tilhørerne vil sitte igjen med etter å ha vært sammen digitalt denne dagen?
- At betydningen av hver lille kommune rundt om i landet vårt kommer frem. Det siste året har vi sett at selv en liten aktør kan være en helt avgjørende brikke i det store bildet. I Norge opplever vi høy grad av tillit til offentlige myndigheter. Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti nordmenn har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune og denne tilliten har holdt seg stabilt høyt gjennom hele pandemien, noe som har vist seg å være av stor betydning med smittesporing og smittevern. Samtidig vet vi at tillit tar lang tid å opparbeide seg, men kan forsvinne svært raskt. Jeg håper at dagen vil gi inspirasjon til videre arbeid med å håndtere klimakrisen og pandemien.